మా పెంచుకున్న పిల్లి. బాలమిత్రుల గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకుర్తి. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం .సెల్ నెంబర్.9491387977.

మా పెంచుకున్న పిల్లి. బాలమిత్రుల గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకుర్తి. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం .సెల్ నెంబర్.9491387977.

గుర్రాల.         9491387977.

           మేం పెంచుకున్న పిల్లి !
            -------------------------------
మ్యావ్ మ్యావ్ పిల్లి
మా మంచి బుల్లి పిల్లి
మా పంచ నున్న పిల్లి
మేం పెంచుకున్న పిల్లి !

దాని పేరు శ్రీవళ్ళి
పెట్టింది నా చెల్లి
అది తిప్పే గల్లి గల్లి
అలసిపోయే నా చెల్లి!

పొద్దుగాల లేస్తుంది
పాల కోసం చూస్తుంది
మా చెల్లి పెట్టిన పాలను
తాను వెళ్లి త్రాగుతుంది !

పాలు త్రాగినంక మాబుల్లి పిల్లి
తన మీసాలను దువ్వుతుంది
ఆ దృశ్యం చూసిన మా చిట్టి చెల్లి
తాను పకపక మంటూ నవ్వుతుంది !

పిల్లి మొగ్గలు వేస్తుంది మా బుల్లి పిల్లి
గల్లి గల్లి కెళ్లి తాను మళ్లీ మళ్లీ
చూసినవారంతా మెచ్చుకున్నరు
పాలు పోసి రుణం వారు తీర్చుకున్నరు !

ప్రశంసలు అందుకున్న మా బుల్లి పిల్లి
ప్రశ్నించుటకు వారికడకు తాను వెళ్లి
తనకు గుడి కట్టించాలని కోరింది
కట్టిస్తేసరే లేకుంటే మీకుఉరేఅంది !

ఔరా ఇది పిల్లా పులా ఏమిటిలా
మనల అదిరిస్తున్నది బెదిరిస్తున్న ది
ఏం చేసి తొలగించుకోవాలి దీనిచింత !

ఊరి వారంతా మా ఇంటికి వచ్చి
జరిగిన సంగతి పూస పూస గుచ్చి
చెప్పుకున్నారు మాతో వారంతా మేమే గుడి కట్టించి తీర్చాం వారిచింతా !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్.9491387977.
నాగర్ కర్నూలు జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments