నవీన భగీరథుడు 'శామ్యూల్ రెడ్డి" గారు- -గద్వాల సోమన్న,గణితోపాధ్యాయుడు

నవీన భగీరథుడు 'శామ్యూల్ రెడ్డి" గారు- -గద్వాల సోమన్న,గణితోపాధ్యాయుడు

నవీన భగీరథుడు 'శామ్యూల్ రెడ్డి" గారు...
-------------------------------------
తేటగీతి:
విజయ దుందుభి మ్రోగించె విలువలందు
ఆంధ్ర రాష్ట్రాన సాగెను నలుపు లేక
చరిత సృష్టించె కారణ జన్ముడతడు
చూడ *శామ్యూలు రెడ్డికి*  చేతు నుతులు
-గద్వాల సోమన్న,గణితోపాధ్యాయుడు 

0/Post a Comment/Comments