కాళోజీ జయంతి

కాళోజీ జయంతి

అగ్నిక ణం
   ప్రజల కోసం
   మండే ఖగోళం కాళన్న
   అక్షరం తో ఉద్వేగాన్ని
   ఆలోచనతో ఉద్యమన్ని
   అన్యాయాన్ని నా గొడవతో
   ప్రశ్నించిన సూరీడు
   బతుకతంత తెలంగాణకు
    అర్పించి నైజం బహిష్కరణ
    కు బేదురక ఏదోరొడ్డినిలబడ్డ
    సింహం
    రెండు పర్యాయాలు జైలు గోడల మధ్య బంధించబ డ్డ
లక్ష్యం నిజాం నుండి ముక్తి
ఆయన తెలంగాణ తొలిపొద్దు కాళోజీ
అన్యాయన్ని ఎదిరిస్తే నా గొడవకు సంతృప్తి
అన్యాయం అంతరిస్తే
నాగోడవకు ముక్తి ప్రాఫ్తి
గ్రంథాలయ ఉద్యమానికి
ఊపిరి పోసి అక్షరజ్యోతిని
వ్యాపంచిన అణువు రేణువు
ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు
తెలంగాణ రచయితల సంఘం స్థాపనలో అధ్యుడై
పద్మవిభూషణుడు అయ్యి
సాహిత్య ,సర్శ్వతపరిషద్
అవార్డులు ఎన్నో
వాకిలు గా వ్యాజ్యాలు ఎన్నో
వాదించి
తెలుగు,ఉర్దూ,ఇంగ్లీష్,పరాశికబాషాలల్లో దిట్ట గా
ఎన్నో పుస్తకాలు అనువధించే
హింస తప్పు రాజ్యహింస మరి
తప్పు
సామాన్యు డే నా దేవుడు
అని ప్రకటించిన మానవతా మూర్తి
అన్ని తానై తమ్ముణ్ణి పోషించే
ఆహార్యం తో  ఆకట్టు కునే
సామాన్య జీవన విధానం
అసమాన్యమైన సాహిత్య
మదింపు... ప్రజాపక్షమే అతని
అడుగులు ఆలోచనలు
  ఉమశేషారావు వైద్య
  లెక్చరర్ ఇన్ సివిక్స్
  ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల
  దోమకొండ, కామారెడ్డి

0/Post a Comment/Comments