బాణాలు పేల్చునపుడు జాగ్రత్తలు -గద్వాల సోమన్న ,ఎమ్మిగనూరు

బాణాలు పేల్చునపుడు జాగ్రత్తలు -గద్వాల సోమన్న ,ఎమ్మిగనూరు

బాణాలు పేల్చునపుడు
జాగ్రత్తలు 
-----------------------
దీపావళి వేడుక
పంచుతుంది మోదము
బాణాలు కాల్చు వేళ
జాగ్రత్త లేక ఖేదము

పెద్దల సాయంతో
కాల్చాలోయ్ టపాసులు
తగు జాగ్రత్తలతో
ఉండాలోయ్ పిల్లలు

బాణాల రవ్వలతో
కళ్ళకు హానికరము
సూచనలు పాటిస్తే
ఎంతైనా క్షేమము

వద్దోయ్ నిర్లక్ష్యము
దీపావళి రోజున
అతి చిన్న తప్పిదము
పెను ముప్పు బ్రతుకున

-గద్వాల సోమన్న ,
  ఎమ్మిగనూరు .

1/Post a Comment/Comments

Anonymous said…
They supply broad variety|all kinds} of various payment and withdrawal choices from credit score and 카지노 debit card choices to cryptocurrencies. Megaways from Big Time Gaming has turn into a very fashionable mechanic current years|in recent times|lately}. You have more chances of profitable if there are more symbols on each reel. You can use wild symbols to exchange any symbol or act as a joker. You may get a logo of lemon on reels 1, 3 and three, with a wild on reel 2. The wild will act as a lemon, giving you a three-of-a-kind win.