పీర్లపండుగా

పీర్లపండుగా

మొహర్రం పండుగ విశిష్టత ను వివ రించిన,లెక్చరర్ ఉమాశేషారావు వైద్య

ముహర్రం ఉల్.హారామ్ అని పిలవబడేఈపండుగఇస్లామీయ క్యాలెండర్ లోని మొదటి నెల మొహర్రం మాస మారం రోజున ఇస్లాం నూతన సంవత్సరంప్రారంభించబడుతుంది ఇది అరబ్బీ క్యాలెండర్ యొక్క మొదటి నెల ప్రాచీన కాలంలో అసుర దినం అనగా ముహూర్తం యొక్క పదవ తేదీని సాంప్రదాయక గుర్తుల కనుగుణంగాపండుగజరుపుకునే వారు ఈ పేరు వినగానే పేర్లు నిప్పుల గుండాలు గుండెలు బాదుకుంటూమతంచదవటాలు గుర్తుకొస్తాయి మొహర్రం జరిగే పది రోజులు విషాద దినాలే కానీ ఎంత మాత్రం పర్వదినాలు కావు  సా.శ. 632లో మహమ్మద్ ప్రవక్త పరమపదించారుప్రజాస్వామ్య రీతిలోకాలీఫాలనుఎన్నుకోవాలి హజరత్ అబూ బక్రి ద్ సిద్ధిక్ హజ్రత్ ఉమర్హజరత్ఉస్మాన్ హజరత్అలీవివరంగాఎన్నికైన వారే దైవ ప్రవక్త మనవలు హజ్రత్ అలీ తనయులు ఇమామ్ హుస్సేన్ ను ప్రతినిధిగా ఎన్నుకున్నారు సిరియా ప్రాంత గవర్నర్ లో అధికార దాహం పెరిగి ఇమామ్ హుస్సేన్నుగద్దెదించుకోవాలనుకున్నాడుయుద్ధంవలనఅమాయకుల ప్రాణాలు పోతాయని తన పదవిని త్యాసించాడు అయితే కొద్ది వ్యవధిలోనే విషప్రయోగం గురై ఇస్తాడు ఇమామ్ కుటుంబ సభ్యులు స్త్రీలు పిల్లలు కలిసి మొత్తం 72 మంది ఇమామ్ హుస్సేన్ వెంట ఉన్నారు పది రోజులు యుద్ధం జరిగింది ఇమామ్ హుస్సేన్పరివారంవిరోచితంగా పోరాడిహుస్సేన్ఒక్కరేమిగిలారు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నమాజ్ కోసం శత్రువును అడిగి కొన్ని నిమిషాలు అనుమతి పొందారు ప్రార్థనలో నిమగ్నమైన ఇమామ్ను వెన్నుపోటు పొడిచి సంహరించారు మొహర్రం పది రోజుల వి చార దినాలు అమరవీరుల నేలగా వర్ణిస్తూ పండుగల కాకుండా వర్ధంతిలా జరుపుకుంటారు తెలంగాణలో హిందువులు ముస్లింలు సోదర భావంతో త్యాగానికి ప్రతిరూపంగా ఈ పండుగ జరుపుకుంటారు హిందువులు దూది పేరు కుడుకలు చెల్లించి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు అసైదుల ఆడుతూ జాతీయ సమైక్యతకు మారుపేరుగా సోదర భావాన్ని పెంపొందించే పండుగ

0/Post a Comment/Comments