ప్రాణ దాత _గంగాజమున దడివె

ప్రాణ దాత _గంగాజమున దడివెప్రాణదాత

చల్లని చిరుగాలి మెల్లగా నను తాకి 
నన్నే మార్చి నీదరి చేర్చే
సరాగాలు శ్రవణాలకు ఇంపుగా చేరి
నీ హృదయ స్పందన గాలిలో తరంగాలై 
నా యెదను మీటే
వస్తున్న దారిలో నీ ఉనికి గాలిలో గంధమై 
సుమధుర పరిమళాలు ననుతాకే
ప్రాణాలు పోసే స్వచ్చమైన గాలిని
మనమే శుద్ధిగా దాచాలని 
కాలుష్యపు కోరల్లో చిక్కుకోనీయద్దని
గాలి వాటుగా కుసుమాల వాన
మనల్ని తడిపేసే సంబరాల సరాగమయ్యింది
పట్టణ ఆకాశ హర్మ్యాలలో ఉండాలని
గాలి మేడలు గగనానికి నిచ్చెనైతె ఎలా 
కన్న ఊరు గాలి సెలయేరు దాటి 
మన లోగిలి తాకి తన్మయత్వము కలిగింది 
పిల్ల తెమ్మెరలకు గాలి సోకి
మట్టి వాసనలు వెదజల్లి 
మహిలోనే మనుగడ సార్థకత చేకూరేలా
ప్రాణ దాత వాయువు పంచి పెంచింది 

రచన: గంగాజమున దడివె 
వృత్తి: టీచర్ 
మోర్తాడ్.జిల్లా: నిజామాబాద్.TG

0/Post a Comment/Comments